foto/ museo de pontevedra

foto/ museo de pontevedra

DESEXO INTRANSITIVO

Obra seleccionada no Certame Novos Valores 2010

Museo de Pontevedra, Pontevedra

Xullo-setembro 2010